_80A0032-2_Duales Studium Verwaltung-V1 1280x400px

Na oddelení Účtovníctvo a financie sa staráme o správnu účtovnú evidenciu, bilanciu všetkých finančných tokov a zaistenie finančných prostriedkov.

Na Právnom oddelení poskytujeme poradenstvo všetkým oddeleniam spoločnosti v dôležitých otázkach obchodného práva.

Zbierame, spracovávame a vyhodnocujeme údaje týkúce sa hospodárenia spoločnosti, ktoré následne slúžia ako podklad pre dôležité strategické rozhodnutia manažmentu. To všetko má na starosti oddelenie Controling.

Na oddelení Revízie kontrolujeme uplatňovanie a dodržiavanie zákonných predpisov a zásad bezpečnosti prevádzky.