_80A0004-1_Duales Studium Personal 1280x400px

Recruiting zabezpečuje nábor nových zamestnancov s ohľadom na súčasné trendy a vývoj pracovného trhu. Snažíme sa o efektívne a cielené využívanie náborových kanálov a ciest pre získanie tých správnych uchádzačov. Systematicky budujeme dobré meno spoločnosti Kaufland a zamestnávateľskej značky na trhu práce. Taktiež reprezentujeme našu spoločnosť ako atraktívneho a stabilného zamestnávateľa na pracovných veľtrhoch či univerzitách.

Na oddelení Starostlivosť o zamestnancov koordinujeme akcie organizované pre našich zamestnancov, benefity, ktoré im ponúkame a taktiež sa podieľame na internej komunikácii.  

Oddelenie Vzdelávania nám zabezpečuje vzdelávanie a rozvoj zamestnancov spoločnosti Kaufland. Ponúkame zamestnancom vhodné, atraktívne a kvalitné možnosti vzdelávania a podporujeme ako ich profesionálny, tak aj osobný rast. 

Na oddelení Personálna organizácia sme partnerom pre všetkých zamestnancov v pracovnoprávnych otázkach. Podporujeme decentrálne personálne oddelenia a personalistky či personalistov v obchodných domoch. Pripravujeme všetky potrebné dokumenty v súvislosti s uzavretím a ukončením pracovného pomeru, vrátane všetkých zmien v jeho priebehu. Vedúcim zamestnancom poskytujeme poradenstvo v personálnych témach.

Mzdové oddelenie je zodpovedné za zúčtovanie miezd zamestnancov spoločnosti Kaufland a za celkovú mzdovú administratívu.