AGM_foto_Web-Kariera_34_1280x400

Jedna firma, rozmanité možnosti

U nás sa môžete uchádzať o zamestnanie v niekoľkých pracovných oblastiach: prevádzka, logistika, nákup a technický nákup, marketing a komunikácia, ľudské zdroje, správa, stavba a nehnuteľnosti, a informačné systémy. V každej z týchto pracovných oblastí na vás čakajú rozmanité úlohy.

Zamestnávavame predavačov, skladníkov, manažérov obchodných domov, technikov, distribútorov, účtovníkov, fakturantov, personalistov, pracovníkov zákazníckeho centra či technickej podpory, nákupcov, revízorov, grafikov, marketingových pracovníkov, stavebných projektantov a mnoho ďalších zaujímavých pozícií. Máme záujem ako o absolventov, tak o skúsených profesionálov v daných oblastiach.  

Zodpovedáme za plynulý chod obchodných domov, kvalitu a čestvosť tovaru, obsluhu až po plynulé vybavenie na pokladniach.  

Od príjmu tovaru, zaskladnenie a jeho dodanie na obchodné domy. Nebojíme sa fyzickej práce, ale máme zmysel pre presnosť.

Tvorba, výber a obstarávanie tovaru, ktorý následne predávame našim zákazníkom. Ak Vás zaujíma princíp cenotvorby, monitoring trhu a konkurencie či vyjednávanie nákupných podmienok s dodávateľmi, hľadáme práve Vás.   

Komunikujeme - online, osobne, ale taktiež na billboardoch alebo pomocou letákov Kaufland. Spravujeme naše internetové stránky, profil na facebooku, youtube. V oddelení Firemnej komunikácie zodpovedáme za správny prenos informácií interne aj externe a za všetky firemné CSR aktivity.

Pod oblasť Správy spadá oddelenie Účtovníctva, Controling, Právne oddelenie či Revízia, ktoré zabezpečujú všetky ekonomicko-prevádzkové činnosti.  

V oblasti ľudských zdrojov sa staráme o našich zamestnancov, budujeme zamestnávateľskú značku a sme prví s kým príde potenciálny uchádzač o zamestnanie do kontaktu. Taktiež zabezpečujeme zúčtovanie miezd, rozvoj a neustále vzdelávanie našich zamestnancov.  

Zabezpečujeme stavbu, modernizáciu a vyhľadávanie lokalít pre všetky naše obchodné domy na Slovensku.

V oblasti informačných systémov sa staráme o bezchybný chod všetkých softwérových a hardwérových zariadení. Využívame najmodernejšie technológie a sme zodpovední za ich správnu implementáciu.