Potential Campus

To najdôležitejšie v skratke:

 • Kaufland Potential Campus
 • Predpoklad: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • Trvanie programu: cca 25 mesiacov
 • Začiatok: 1x ročne, vždy v septembri
 • Odmeňovanie: atraktívny plat

Kaufland Potential Campus

Si absolvent alebo študent piateho ročníka, ktorého čakajú záverečné skúšky? Odštartuj s nami tvoju kariéru. V priebehu dvojročného kariérneho programu sa zoznámiš s kľúčovými oblasťami našej spoločnosti a zúčastníš sa systematickej prípravy na budúcu riadiacu pozíciu. 

Priebeh programu.

Program je koncipovaný na dva roky a je rozdelený do štyroch základných modulov. Prvým, a zároveň hlavným, je zapracovanie v oblasti Prevádzka. V rámci ostatných modulov budeš pôsobiť v oblastiach: Nákup, Správa, Nehnuteľnosti a Logistika. V priebehu zapracovania sa pritom podieľaš na bežných činnostiach, zapojíš sa do interných a medzinárodných projektov, spolupracuješ s vrcholovými manažérmi a získavaš skúsenosti pre budúci výkon manažérskej pozície. Po celú dobu je každému z účastníkov k dispozícii osobný mentor. Jeho úlohou je zverenca programom odborne sprevádzať. 

Tvoje úlohy.

Naši zamestnanci v obchodných domoch sa denne starajú o to, aby sme našim zákazníkom ponúkali kvalitu a čerstvosť. Prioritou je prívetivé správanie k našim zákazníkom. Na začiatku programu sa zapracuješ v oblasti Prevádzka a onedlho prevezmeš ako vedúci oddelenia zodpovednosť za oddelenie v niektorom z našich obchodných domov.

Miesto výkonu: celá SR

Tvoje úlohy.

Náš centrálny nákup zabezpečuje atraktívny sortiment v našich obchodných domoch. Kvalita a čerstvosť za špičkové ceny: to je každodenná výzva a motivácia našich angažovaných zamestnancov. Za tri mesiace zapracovania v oblasti nákupu získaš prehľad o kľúčových procesoch a prevezmeš zaujímavé úlohy.

Miesto výkonu: Bratislava

Tvoje úlohy.

Naše moderné logisticko-distribučné centrum je prepojením medzi nákupom a predajom. Výkonné logistické procesy a silný tím zabezpečujú, že naši zákazníci sa môžu každý deň spoľahnúť na čerstvú a rozmanitú ponuku tovarov. Po zapracovaní budeš vykonávať samostatnú prácu na rôznych oddeleniach v rámci distribučného centra. 

Miesto výkonu: DC Ilava

Tvoje úlohy.

Oblasť správy je ako poskytovateľ služieb pre spoločnosť a obchodné úseky zodpovedná za daňovú a obchodnoprávnu účtovnú evidenciu, finančné témy, controlling, informačné technológie, právne otázky a personalistiku. Budeš pracovať na niektorom z úsekov správy a po zapracovaní prevezmeš zodpovedné úlohy.

Miesto výkonu: Bratislava

Tvoje úlohy.

Oblasť nehnuteľností má na starosti vyhľadávanie vhodných lokalít pre naše obchodné domy, plánovanie a realizáciu výstavby, zariaďovanie, údržbu a modernizáciu, ako aj prenájom a správu všetkých nehnuteľností našej spoločnosti na Slovensku. Počas dvoch mesiacov zapracovania v tejto oblasti získaš všeobecný prehľad a budeš vykonávať zaujímavé úlohy.

Tvoj profil. 

 • Máš ukončený II. stupeň vysokoškolského štúdia a od ukončenia štúdia uplynuli max 2 roky
 • Ovládaš NJ/AJ na komunikatívnej úrovni (min. B2)
 • Máš obchodné myslenie, zaujíma ťa práca s ľuďmi a máš vzťah k maloobchodu 
 • Si angažovaný, orientovaný na výkon a tímovú spoluprácu, máš presvedčivé vystupovanie a dobré komunikačné schopnosti
 • Si flexibilný, ochotný cestovať po celej SR

Tvoje výhody.

 • Jedinečná príležitosť na odštartovanie kariéry.
 • Komplexné zoznámenie sa s chodom celej spoločnosti.
 • Intenzívny rozvoj osobnosti, odborných a manažérskych zručností.
 • Spolupráca s TOP manažérmi spoločnosti, asistencia osobného mentora.
 • Zodpovedajúce mzdové ohodnotenie a benefity.
 • Po úspešnom absolvovaní programu garancia pracovného miesta min. na pozícii vedúceho oddelenia obchodného domu.