Našim zamestnancom, ako poďakovanie za ich celoročné úsilie, každoročne pripravujeme vianočný večierok. Vďaka nemu máme možnosť na chvíľu sa zastaviť, porozprávať a zabaviť sa s kolegami.