Našim zamestnancom, ako poďakovanie za ich celoročné úsilie, každoročne pripravujeme vianočné večierky. Vďaka nim máme možnosť na chvíľu sa zastaviť, porozprávať a zabaviť sa s kolegami.