Naši zamestnanci mali tento rok po prvýkrát možnosť zapojiť sa do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku a postaviť tak svoje mesto na nohy. Či sa im to podarilo, sa dozviete práve u nás.

SK_NASE_11

Už po desiatykrát sa zamestnanci firiem po celom Slovensku, ktorí v bežných dňoch pracujú ako manažéri, bankári, či priamo vo výrobe, zmenili v maliarov a záhradníkov, alebo svoj čas venovali seniorom a ľuďom s postihnutím. To, že bol tento ročník naozaj úspešný, dosvedčujú aj samotné čísla - do projektu sa zapojilo neuveriteľných 9500 dobrovoľníkov z viac ako sto firiem, samosprávy, neziskového sektora aj širokej verejnosti.

Nechýbal ani Kaufland

Do projektu Naše mesto, organizovaného agentúrou Pontis, sa tento rok po prvýkrát zapojila aj naša spoločnosť s 31 dobrovoľníkmi z centrály a prevádzky. Zúčastniť sa mohli nasledujúcich aktivít:

  • Zdravšie prostredie v gymnastickej hale
  • Krása - menšie úpravy v centre
  • Upratovanie podporovaného bývania Tománková
  • Spoločník osamelých seniorov
  • Čistota - upratovanie vnútorných priestorov centra
SK_Nase_Mesto

Aktuálne dianie z podujatia mohli sledovať čitatelia webovej stránky denníka Sme v rámci rubriky „Minúta po minúte".

Prečo je tento projekt taký výnimočný?

Cieľom podujatia nie je len personálne pokrytie aktivít, ale aj podpora vytvárania vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite, preberanie zodpovednosti firiem za prostredie, v ktorom pôsobia, či podpora angažovanosti obyvateľov v tom, čo sa deje v ich okolí. Navyše je to príležitosť na vytváranie kontaktov a budovanie spolupráce medzi samosprávou, zapojenými firmami, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta.

SK_Nase_Mesto_linkedin_V7