Prvá Kaufland Relax zóna  

Tešíme sa, že sme oficiálne otvorili prvú Kaufland Relax zónu určenú pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. S pánom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD, rektorom univerzity a prezidentom Študentského parlamentu EU Jakubom Ševčíkom, sme diskutovali o vzájomnej spolupráci a o jej možnostiach rozšírenia do budúcnosti.