Tohtoročná divadelná kvapka krvi priniesla ďalších 150 litrov krvi

DKK_after 2018

Mnoho z nás si neuvedomuje, že jediným odberom môžeme pomôcť zachrániť až štyri ľudské životy. Keďže krv je najvzácnejšia tekutina akú máme, je potrebná neustála mobilizácia nových či pravidelných darcov.

S naším dlhoročným partnerom, Slovenským Červeným krížom(SČK), už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme v oblasti darcovstva krvi a získavania nových dobrovoľných darcov.

Tento rok sme už po 5-krát spoločne organizovali podujatie Divadelná kvapka krvi a priniesli ho do siedmich miest a siedmich divadiel po celom Slovensku. V príjemnom, netradičnom priestore mohli darovať krv ľudia z verejnosti, ale aj zamestnanci spoločnosti Kaufland. Podujatie podporili osobnou účasťou a darovaním krvi aj známe osobnosti či zástupcovia miest.

Teší nás, že sme tento rok podujatie priniesli do siedmich miest a siedmich divadiel, ktoré aj osobnou účasťou z radov vlastných zamestnancov vrátane hercov a herečiek šíria myšlienku, že dobré skutky si naozaj zaslúžia poklonu každého z nás,“ hovorí Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. Tento rok v rámci podujatia Divadelná kvapka krvi darovalo krv 333 darcov, z toho 92 prvodarcov.

Okrem našich zamestnancov a verejnosti podporili myšlienku darovania krvi aj rôzni herci napríklad Ján Dobrík, Vladislav Plevčík, či Andrea Karnasová.

Ak vás myšlienka darovania krvi oslovila, určite budete mať šancu budúci rok zapojiť sa do podujatia. Veď aj Vaša krv môže zachrániť až 4 ľudské životy.

Týmto by sme chceli poďakovať všetkým pravidelným darcom krvi na centrále, filiálkach aj centrálnom sklade, ktorí svojou aktívnou účasťou už po niekoľkýkrát podporili toto podujatie. Poďakovanie patrí aj tým zamestnancom, ktorí prišli darovať krv po prvýkrát. Zaslúžia si veľký obdiv. Nájsť odhodlanie a prekonať svoj strach nedokáže každý.