ĎAKUJEME. Spolu sme darovali takmer 90 litrov krvi!

DKK_vyhodnotenie_630x420

Krv je pre nás síce tou najvzácnejšou tekutinou, no žiaľ, len malé percento ľudí sa reálne odhodlá ju darovať. Naša spoločnosť preto už od roku 2014 aktívne spolupracuje so Slovenským Červeným krížom (SČK) a pomáha získavať dobrovoľníkov na darovanie krvi z radov zamestnancov aj verejnosti. Počet pravidelných darcov, ale aj prvodarcov neustále rastie. 

Pri príležitosti osláv Svetového dňa darcov krvi sme v tomto roku opäť spojili sily so Slovenským Červeným krížom a zorganizovali už tradičnú Divadelnú kvapku krvi. Po prvýkrát sme toto podujatie priniesli až do štyroch slovenských divadiel a aktívne sa doňho zapojilo vyše 80 našich kolegov, ktorí spolu s verejnosťou darovali až 69 litrov krvi.

Medzi dobrovoľnými darcami krvi bol opäť pekný počet prvodarcov, ako aj pravidelných darcov. Niektorí z nich sú dokonca majiteľmi Jánskeho plakety. Pani Lucia Stanislavová z filiálky Senec je už vlastníčkou striebornej Jánskeho plakety a  odberov krvi sa zúčastňuje pravidelne. Tentokrát ju darovala spolu so svojimi kolegami v Divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave.. „Krv som celkovo darovala už dvadsaťdvakrát. Prvotným impulzom pre darovanie krvi bolo, keď mal môj známy autonehodu, bol vo veľmi vážnom stave a potreboval krv. To ma inšpirovalo aj do budúcna, že chcem pomáhať zachraňovať ľudské životy." Pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú podala aj prvodarkyňa, pani Zdena Hradská z filiálky Ružomberok. Krv do Mestského divadla v Žiline prišla darovať po prvýkrát. „Inšpirovali ma k tomu aj udalosti vo svete a aj to, že mám od zamestnávateľa vytvorené podmienky, aby som sa mohla zúčastniť. Navyše, nikdy nevieme, kedy tú krv budeme potrebovať my sami alebo naši blízki. Pomáhať preto treba."

Ďalších 41 zamestnancov z 13 filiálok a centrálneho skladu sa zapojilo do kampane „Daj pár deci" a krv prišli darovať na Národnú transfúznu službu v Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici a na Hematologicko-transfúzne oddelenie nemocnice v Košiciach-Šaci. Výsledkom je ďalších 18,45 litrov krvi.

Všetkým zamestnancom, ktorí sa rozhodli darovať svoju krv a pomôcť tak zachraňovať ľudské životy ĎAKUJEME.