Vyhlásili sme boj plastovým obalom!

108

​Boj proti plastu je v spoločnosti čoraz viac spomínaná téma, v ktorej má maloobchod kľúčovú úlohu. Aj naša spoločnosť si je toho vedomá. Preto začala uplatňovať stratégiu, v ktorej sú jasne definované ciele: znižovanie spotreby plastov, zlepšovanie recyklácie a zameranie sa na trvalo udržateľné obaly. V rámci tejto stratégie sa Kaufland zaväzuje znížiť vo všetkých krajinách, kde pôsobí, spotrebu plastov minimálne o 20 percent do roku 2025, zabezpečiť stopercentnú recyklovateľnosť umelých obalov svojich privátnych značiek, a tiež do konca roka 2019 vyradiť z ponuky vybrané druhy plastových tovarov.

Tým, že zostávajúce umelohmotné obaly našich privátnych značiek sa stanú plne recyklovateľnými, môžeme ich zaradiť do obehu recyklovateľných druhotných surovín, a výrazne tak zredukujeme zaťaženie životného prostredia,“ vysvetľuje ďalšie kroky našej spoločnosti riaditeľ nákupu Richard Bendík.

Používanie baliacich materiálov by malo byť výrazne zredukované. Všade tam, kde je to možné, ich prestaneme používať úplne, a to v rámci celej spoločnosti. Do konca roka 2019 budú vyradené z ponuky plastové nápojové slamky privátnych značiek a jednorazový plastový riad. Popri trvalo udržateľnom papierovom riade bude do sortimentu, ešte vo väčšej miere, zahrnutý viacnásobne použiteľný riad. Už v uplynulom roku sme vyradili z predaja najpoužívanejšiu plastovú tašku a nahradili ju ekologickým variantom – plátenou taškou z bio bavlny. Od roku 2013 sme sa zaviazali k tomu, že pri výrobe vlastnej pleťovej a telovej kozmetiky, ako aj pracích a čistiacich prostriedkov nebudeme používať mikroplasty.

Takisto dlhodobo edukujeme našich zákazníkov v oblasti ochrany životného prostredia, lebo veríme, že ak sú zákazníci dostatočne informovaní o ekologickejších alternatívach, je väčšia pravdepodobnosť, že zmenia svoje nákupné správanie. Preto má u nás zákazník už niekoľko rokov možnosť odovzdať druhotné suroviny ako sú plasty, papier, použité baterky, žiarovky a malé elektrospotrebiče.

Kaufland je, ako jedna z vedúcich spoločností na maloobchodnom trhu v Európe, zodpovedný za uvedomelé zaobchádzanie so životným prostredím a zdrojmi. V rámci stratégie ohľadne plastov môžeme cielenými opatreniami veci ovplyvniť a meniť. To sa samozrejme nedá z jedného dňa na druhý, máme pred sebou ešte kus práce. Ale chceme nadviazať na naše predchádzajúce opatrenia – obehové hospodárstvo a menej plastov,“ hovorí generálny riaditeľ Paul Pauls.