AGM_foto_Web-Kariera_22_1280x400

Prehľad zamestnaneckých výhod.

Či už ste žiak, študent alebo absolvent, nováčik alebo skúsený zamestnanec, u nás Vás čakajú atraktívne výhody.

Isté pracovné miesto v medzinárodne úspešnej obchodnej spoločnosti.
Kto je úspešný, má budúcnosť. Aby sme boli naďalej úspešní, neustále hľadáme motivovaných zamestnancov. Spoločne chceme zabezpečiť úspech našej spoločnosti, a tým aj istotu našich pracovných miest.

Potvrdzuje to aj nárast počtu našich obchodných domov. Od roku 1968, kedy sme otvorili prvý supermarket, sa počet našich obchodných domov neustále zvyšuje, rovnako ako sa rozširuje aj počet krajín, v ktorých pôsobíme. Prvou krajinou nášho pôsobenia bolo Nemecko, od roku 1998 nás nájdete už aj v Česku, Slovensku, Chorvátsku, Poľsku, Rumunsku a Bulharsku. Tento pozitívny vývoj pokračuje aj naďalej. V súčasnosti prevádzkujeme viac ako 1 200 obchodných domov a  zamestnávame viac než 150.500 zamestnancov. 

Príjemná pracovná atmosféra a dôvera.
Podporujeme úctivé a partnerské správanie sa k sebe navzájom. Počúvame jeden druhého a sme si navzájom oporou. Našich nových kolegov do tímu si starostlivo vyberáme. Od začiatku sa snažíme, aby sa medzi nami cítili príjemne a pomáhame im začleniť sa. Základom našej každodennej práce je dôvera. Veríme, že naši zamestnanci zo seba vydajú to najlepšie. Prostredníctvom pravidelných rozhovorov si poskytujeme spätnú väzbu a zabezpečujeme vzájomnú výmenu názorov. Našich zamestnancov motivujeme vyslovením uznania za ich výkony. 

Trvale vysoké hodnoty spokojnosti v medzinárodných prieskumoch medzi našimi zamestnancami potvrdzujú, že naši zamestnanci sú u nás spokojní.
  
Naša tímová kultúra

Balík atraktívnych výhod.
Zamestnancom poskytujeme okrem atraktívnej mzdy aj ďalšie finančné benefity, ako napríklad príspevky k výnimočným osobným udalostiam - životné jubileum, svadba, narodenie dieťaťa, či príspevok za udelenie Jánskeho plakety. Pridržiavame sa pritom nielen platnej legislatívy a dohôd, ale porovnávame sa aj s ostatnými spoločnosťami. Pretože konkurencieschopný systém odmeňovania je pre nás samozrejmosťou.

Oceňujeme dlhoročný prínos a lojalitu zamestnancov, ako aj ich výnimočné výkony.

Preto našim zamestnancom cielene poskytujeme benefity ako 1 týždeň dovolenky navyše alebo vernostnú odmenu za dosiahnuté pracovné jubileum, či finančné ocenenie najlepšej Filiálky mesiaca a Filiálky roka. 

Súdržnosť a tímovosť podporujeme spoločnými oslavami zamestnancov, organizovaním vianočných alebo novoročných večierkov, či letných grilovačiek.

Okrem toho dostávajú naši zamestnanci každý rok vianočný balíček.

Veľká ponuka pestrých a zodpovedných úloh.
Ponúkame veľký výber atraktívnych a rozmanitých úloh v troch pracovných oblastiach. Obchod je navyše jedným z najdynamickejších odvetví a ponúka rozmanité prostredie. Kto má rád výzvy a má záujem prevziať zodpovednosť, je u nás na správnom mieste.

Pracovné oblasti

Rozvoj, ktorý vás posúva dopredu osobne aj profesne.
Našim zamestnancom vytvárame priaznivé možnosti rozvoja a už dnes vzdelávame našich špecialistov a vedúcich pracovníkov zajtrajška. 

Vďaka našej firemnej zásade, že voľné pracovné pozície obsadzujeme prednostne z vlastných radov, mnohým školeniam a rozvojovým programom, ktoré zamestnancom poskytujeme, postúpili mnohí naši zamestnanci až na vrcholové manažérske pozície. Okrem toho sprostredkovávame našim zamestnancom široké spektrum odborných vedomostí aj formou e-learningových kurzov. 

Rovnosť príležitostí a pracovný čas.
Samozrejmosťou je pre nás, ako dynamického a angažovaného zamestnávateľa, rovnaký prístup k našim zamestnancom. Ponúkame pracovné prostredie, ktoré všetkým zamestnancom preukazuje rešpekt a dáva rovnaké šance na osobný a profesijný rozvoj. Navyše vytvárame rámcové podmienky na zosúladenie práce, rodinného života a voľného času.

Vytvorili sme zásady pracovného času, ktoré zamestnancom filiálok a centrálneho skladu zaručujú férové a rovnocenné zaobchádzanie so všetkými zamestnancami, zohľadňujú ich oprávnené záujmy a garantujú vyplatenie každej odpracovanej minúty. 

Flexibilná pracovná doba a možnosť pracovať z domu na centrálnych úsekoch je pre nás samozrejmosťou.

Ponúkame množstvo atraktívnych miest pre prácu a život.
Vďaka našej široko rozvetvenej sieti obchodných domov máme zastúpenie na rôznych atraktívnych miestach Slovenska aj Európy. V mestách, ktoré ponúkajú tie najlepšie podmienky pre prácu a život.