KL_AGM_Web_Dualne vzdelavanie_1280x400px_02

Duálne vzdelávanie v skratke:

 • moderná forma štúdia
 • platená prax na strednej škole
 • dopravné a stravné
 • nenahraditeľné skúsenosti
 • garancia pracovného miesta 

Čo pre teba znamená študovať „duálne“?

Duálne vzdelávanie predstavuje spojenie praktického vyučovania u zamestnávateľa s teoretickým vzdelávaním v odbornej škole. Tento systém ti umožňuje väčšinu času štúdia stráviť priamo v Kauflande a zvyšok v škole. Tvoja príprava na budúce povolanie sa tak zrealizuje v reálnych podmienkach v jednom z našich obchodných domov, a to ti v budúcnosti uľahčí prechod zo školy na trh práce.

Študijné a učebné odbory, v rámci ktorých môžeš v Kauflande absolvovať duálne vzdelávanie:

 •  6442 K obchodný pracovník (4-ročné štúdium)
 •  6405 K pracovník marketingu (4-ročné štúdium)

Čo od nás môžeš získať v systéme duálneho vzdelávania?

 • praktickú časť duálneho vzdelávania na vysokej úrovni vďaka certifikovaným inštruktorom priamo na našich filiálkach
 • vlastný zárobok už počas školy (podnikové, motivačné a prospechové štipendium, odmena za produktívnu prácu)
 • výmenné stáže v materských firmách v zahraničí
 • bezplatné pracovné oblečenie, stravu, cestovné náhrady
 • garanciu pracovného miesta a možnosť kariérneho postupu po úspešnom ukončení štúdia

Rozhodni sa pre úspešnú budúcnosť s Kauflandom a prihlás sa k nám na duálne vzdelávanie.

SK_DUAL 4x4 k duálnemu vzdelávaniu

Ako sa prihlásiť?

1. Vytlač, vyplň a podpíš "Žiadosť o duálne vzdelávanie".

Žiadosť o duálne vzdelávanie (pdf)

2. Zašli nám ju spolu s kópiami tvojich dvoch posledných vysvedčení na poštovú adresu:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Personálne oddelenie
Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava
alebo dokumenty naskenuj a zašli ich na e-mailovú adresu dual@kaufland.sk

3. Pozveme ťa na výberový pohovor, na základe ktorého máš šancu získať potvrdenie o zabezpečení duálneho vzdelávania.

4. S potvrdením sa preukážeš na SOŠ, že o teba máme záujem v systéme duálneho vzdelávania.

 

Viac informácií k duálnemu vzdelávaniu nájdeš aj na stránke: http://www.podstudovatobchod.sk/