AGM_foto_Web-Kariera_19_1280x400

Ako sa môžem uchádzať o zamestnanie?

Na kariérnom portáli.
Na našom kariérnom portáli nájdete všetky aktuálne ponuky pracovných pozícií. Môžete si zvoliť výber podľa vašich kritérií, ako pracovná oblasť a miesto pôsobenia a priamo sa uchádzať o vhodnú pozíciu. Kliknite jednoducho na link „Uchádzať sa o zamestnanie“ a v niekoľkých krokoch nám zašlete vašu žiadosť.

V obchodnom dome.
O voľných pracovných pozíciách máte možnosť sa informovať v niektorom z našich obchodných domov a žiadosť o prijatie tam priamo odovzdať. Adresy a telefónne čísla našich obchodných domov nájdete v našom vyhľadávači obchodných domov.

Kedy sa môžete uchádzať o zamestnanie?
Nemáme stanovené termíny, v ktorých sa môžete uchádzať o zamestnanie, prijímame Vaše žiadosti po celý rok. Pokiaľ sú voľné pracovné pozície uverejnené na kariérnom portáli, môžete sa o danú pozíciu uchádzať.

Na čo treba dbať pri vašej žiadosti o prijatie do zamestnania?
K vašej žiadosti o prijatie do zamestnania priložte všetko, čo súvisí s pozíciou, o ktorú sa uchádzate. Okrem vášho dokladu o vzdelaní nás zaujíma najmä váš motivačný list a  životopis. Sú totiž zrkadlovým obrazom vášho profilu. Obidva dokumenty by sa mali obsahovo dopĺňať a nemali by sa zbytočne opakovať.

Využite motivačný list na to, aby ste nám cielene ukázali, prečo ste vy tou pravou osobou na dané miesto a aj svoj životopis prispôsobte žiadanej pozícii. Vaše pracovné úspechy si budeme vedieť lepšie predstaviť, ak uvediete konkrétne fakty a doklady.

V ideálnom prípade by mal váš životopis obsahovať informácie, ktoré sa týkajú pozície, o ktorú sa uchádzate. Vo vašom životopise buďte vždy úprimný, tak budete mať tie najlepšie predpoklady, aby ste boli pozvaný na pohovor.

Tipy pre vaše online žiadosti o prijatie do zamestnania

  • Vyberte si kvalitné skeny, prípadne kópie originálov, ktoré sú prehľadné a čitateľné.
  • Spoľahlivými formátmi sú pdf-, rtf-súbory a všetky formáty Microsoft Office s maximálnou veľkosťou súboru 2 MB.
  • Po odoslaní vašej online žiadosti o prijatie do zamestnania vám e-mailom obratom pošleme potvrdenie o prijatí. Ak by ste ho nedostali, kontaktujte nás, prosím.
  • Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania starostlivo preveríme a čo možno najrýchlejšie sa vám ozveme.

Čo sa stane po prijatí vašej žiadosti?
Keď nás vaša žiadosť o prijatie do zamestnania presvedčí, nasleduje po nej väčšinou osobný pohovor s vaším budúcim nadriadeným, prípadne kolegom z príslušnej oblasti, či personálneho oddelenia. Nechceme pritom zistiť len to, aké máte vedomosti, ale tešíme sa predovšetkým na to, že vás bližšie spoznáme ako človeka. Krátko na to dostanete od nás nezávisle od priebehu rozhovoru odpoveď. Ak si to pracovná pozícia vyžaduje, je možné, že Vás pozveme k ďalšiemu rozhovoru. Ak všetko prebehne dobre, pozitívnu odpoveď vám oznámime e-mailom alebo telefonicky.

Potešili by sme sa, keby sme sa čoskoro mohli ozvať aj vám. 

Ako sa prihlásiť do duálneho vzdelávania.  

1. Vytlač, vyplň a podpíš "Žiadosť o duálne vzdelávanie".

Žiadosť o duálne vzdelávanie (pdf)

2. Zašli nám ju spolu s kópiami tvojich dvoch posledných vysvedčení na poštovú adresu:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Personálne oddelenie
Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava
alebo dokumenty naskenuj a zašli ich na e-mailovú adresu dual@kaufland.sk 

3. Pozveme ťa na výberový pohovor, na základe ktorého máš šancu získať potvrdenie o zabezpečení duálneho vzdelávania.

4. S potvrdením sa preukážeš na SOŠ, že o teba máme záujem v systéme duálneho vzdelávania.

Ako atraktívny zamestnávateľ ponúkame študentom vyšších ročníkov možnosť písať záverečnú alebo diplomovú prácu v spolupráci s našou spoločnosťou.

Navrhnite si aj vy tému svojej práce!

Napíš nám na adresu personalne@kaufland.sk Vašu žiadosť a my nájdeme špecialistu pre danú problematiku, ktorý bude zároveň aj vaším konzultantom.